Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, 1000 Ljubljana +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

DRUŽBENA ODGOVORNOST


  • Sonaravni, ekološki pristop k čebelarjenju
  • Povečanje mestne samopreskrbe s hrano
  • Popoln nadzor nad pridelavo medu
  • Lokalna izboljšava oprašenosti in biotske pestrosti
  • Osveščenost o biodinamični pridelavi živil
  • Celoleten stik z naravo v urbanem okolju
  • Izmenjava in kroženje znanja, spoznavanje procesov
  • Odklop od vsakdanjih problemov, zmanjšanje stresa
  • Pozitivna energija, izboljšanje kakovosti življenja
  • Uglaševanje družinske dinamike, povečanje družbene harmonije

 

"Čebele se od drugih žuželk ločijo po tem, da je v njih nekaj božanskega." - Aristoteles

“Čebele se od drugih žuželk ločijo po tem, da je v njih nekaj božanskega.” – Aristoteles