Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, SI-1000 Ljubljana, +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

KAKO DELUJE

Gostovanje čebeljega panja

Bi želeli imeti na vašem mestnem vrtu, balkonu, terasi, pohodni strehi, prizidku, garaži … panj z naseljenimi čebelami, pa nimate časa, znanja in opreme za celoletno odgovorno oskrbo, ki jih te zahtevajo? Bi pa radi spremljali razvoj čebelje družine, uživali v njihovem brenčanju in opojnem medenem vonju ter prisostvovali ključnim čebelarskim opravilom, vključno s praznikom – točenjem medu? Bi se želeli oskrbeti z dobesedno domačim medom z lastnega vrta oziroma z žlahtno prehrano z ničelno kilometrino, nad katero imate popoln nadzor glede pridelave in predelave? Se zanimate za urbano čebelarstvo, vendar niste prepričani, ali je to res prava stvar za vas, in se ne bi na vrat na nos spuščali v veliko investicijo, ki jo zahtevajo začetki čebelarjenja?

 

“Najemi panj” je pravi odgovor na ta vprašanja. Obrnite se na nas in po ogledu vaše lokacije bomo v skladu z vašimi pričakovanji, željami in potrebami poiskali ustrezen sporazum glede namestitve čebelje družine pri vas.

 

2panja-e1308

Naši panji na vašem vrtu

 

Dogovor se običajno sklepa za najmanj eno leto oziroma za vsako leto sproti, od koledarske pomladi do naslednje pomladi, priporočljivo pa je, da stopite z nami v kontakt že pol leta pred tem. V času visoke sezone (od marca do septembra) se dela s čebeljimi družinami predvidoma tri- do štirikrat mesečno po eno uro, v času nizke sezone (od septembra do marca) pa predvidoma enkrat mesečno. O času obiska se vnaprej uskladimo s strankami.

 

Običajno sklepamo dogovor za najem najmanj dveh panjev, saj je na primeru ene same družine težko celoviteje spoznati zakonitosti čebelje biologije in načine uspešnega usmerjanja razvoja družine. Pa tudi cenovno razmerje storitve je ugodnejše …

 

Panj ostane ves čas v naši lasti in za vse formalnosti z registracijo, vodenjem evidenc in delovanjem v skladu s smernicami HACCP in dobro čebelarsko prakso poskrbimo mi, zaračunamo le honorar za celoletno delo s čebeljo družino, ki je izobraževalne narave.

 

Odpiranje satja in točenje na lokaciji

Odpiranje satja in točenje medu na lokaciji

 

Zagotavljamo vam:

  • 10 velikih kozarcev medu na vsak panj z možnostjo odkupa vsega preostalega medu.
  • Prisostvovanje pri vseh čebelarskih opravilih s pojasnili posameznih posegov.
  • Možnost odkupa čebeljih družin in panjev za lastno čebelarjenje.
  • Paket mentoriranja pri nadaljnjem samostojnem čebelarjenju.
  • Sonaravno, ekološko čebelarjenje, vključno z zaščito panjev z naravnimi olji.
  • Celoletni nadzor nad upravljanjem s čebeljo družino in z zatiranjem varoje.
  • Ponudbo prilagodimo vašim interesom z razširitvijo “osnovnega paketa” v smeri team-buildingov (za podjetja), delavnic za otroke, prezentacij, izobraževanj, skupnega točenja medu, demonstracij možne nadaljne predelave čebeljih pridelkov (propolis, medica …).
Panj v opuščenem bazenu v Rožni dolini in skupno delo s čebeljo družino

Panj v opuščenem bazenu v Rožni dolini in skupno delo s čebeljo družino

 

Čebelarjenje ni poceni

 

Če nimate slučajno kakšnega strica ali prednika, po katerem bi podedovali čebelnjak ali panje, obstaja precejšnja verjetnost, da vam tega ni povedal nihče: čebelarstvo ni poceni hobi. Ko nabavite osnovno orodje in kupite panje se stroški šele začnejo; tu so voščene satnice, rezervni satni okvirji, pa veliko nujnega repromateriala, na katerega niste računali, pa stalno dopolnjevanje, vzdrževanje in nadgrajevanje opreme za delo, poletno in zimsko zatiranje varoj in hranjenje čebel, potrebna je oprema in prostor za skladiščenje medu in nadaljnjo predelavo čebeljih pridelkov, oprema in prostor za zaščito in zimsko skladiščenje mediščnih satov – in vse to pod pogojem, da je bilo s čebeljimi družinami ves čas vse okej (kar pri začetnikih še zdaleč ni samoumevno), da te niso pretirano rojile, obolevale, bile izropane ali da niso tekom sezone propadle zaradi kakšnega drugega razloga – v tem primeru je treba investirati v nove družine, če je to časovno sploh izvedljivo … Itn.

 

Skratka, čebelarjenje pri začetnikih je podobno hoji po minskem polju, pri kateri vsak napačen korak predvsem drago stane – v času in denarju. Marsikateremu se lahko izognete s storitvijo najema panja, pri kateri gre za relativno poceni varianto simulacije lastnega čebelarjenja, s čimer se vnaprej zaščitite pred tveganjem oziroma posledicami lastnih napak.

 

 

Pokličite zdaj!

 

Ponudba je običajno personalizirana glede na obseg pričakovanih storitev, vendar je najmanjša količina za sklenitev sporazuma dva panja za eno leto, spodbujamo pa najem večje količine čebeljih družin na eni lokaciji s progresivnim zniževanjem cene. Vsem interesentom, s katerimi sklenemo dogovor za leto dni vnaprej (oziroma nakasneje do konca leta za najem s pomladjo naslednjega leta), omogočamo dodaten popust. In za vse člane društva Urbani čebelar je tu še končni 5 % popust.

 

 

Ne, resno, koliko me bo to stalo?

 

Resno, tam nekje kot letna članarina v fitnes klubu.