Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, SI-1000 Ljubljana, +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

REFERENCE

Hotel Park, Ljubljana

Družina panjev prvega “zelenega hotela” v Ljubljani; foto: HP/Instagram

 

Računsko sodišče RS

#honeymoon; foto: Tjaša Gnezda, 2017

 

Semenarna Ljubljana

Rudnik pozimi; foto: Gorazd Trušnovec, 2017

 

Center kulture Španski borci

foto: Luka Cjuha/Dnevnik, 2016

 

Radio Slovenija

Terasa na Tavčarjevi, foto: Gorazd Trušnovec, 2017

 

Omega Air

"Personalizirani" panji podjetja na Viču

“Personalizirani” panji podjetja na Viču; foto: GT, 2016

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Terasa Urbanističnega inštituta, Trnovo

Jutro v Trnovskem pristanu; foto: Gorazd Trušnovec, 2016

 

Gregor R., Rožna dolina (Ljubljana)

Nuša R., Črnuče (Ljubljana)

 

ter drugi posamezniki, družine in podjetja …

 

Rezultat analize medu, ki po pričakovanjih dokazuje brezhobnost

Rezultat analize medu (feb. 2016), ki po pričakovanjih dokazuje njegovo brezhibnost

 

Držim se smernic dobre prakse in uporabljam principe ekološkega, sonaravnega čebelarjenja. Skrbim za živilsko kontrolo in sledljivost v skladu s predpisi, stalno se izobražujem in v delo vgrajujem nova strokovna spoznanja. Svoj med redno pošiljam na analize in ocenjevanja, rezultati pa so vedno na vpogled strankam.

 

Priznanje za med z ustreznimi analizami