Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, SI-1000 Ljubljana, +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

TEČAJ

Zasebni začetniški čebelarski tečaj

 

Vabljeni k vpisu v zasebni začetniški čebelarski tečaj, ki poteka v Ljubljani. Vsako leto vzamem v uk pet ali šest čebelarskih »vajencev« (predvidoma polnoletnih), ki imajo možnost z mano skozi celo sezono v živo spremljati čebelarsko dejavnost in na ta način – poleg posameznih vsebinskih sklopov, obravnavanih na predavanjih – spoznavajo teorijo skozi prakso čebelarjenja.

 

 

 

 

Osnovni principi tečaja:

 

 • približno tri skupinska srečanja na mesec med marcem in decembrom;
 • kombinacija predavanj in praktičnih prikazov na mojih lastnih panjih na različnih urbanih lokacijah po Ljubljani;
 • teoretska obravnava osnovnih tem: biologija čebele in čebelje družine, seznanjanje s pašami skozi sezono, spoznavanje različnih tehnologij čebelarjenja, teorija in praksa zatiranja čebeljih škodljivcev s sonaravnimi sredstvi, priprava čebel na zimo;
 • seznanjanje s smernicami HACCP in dobro čebelarsko prakso nasploh, z veterinarskimi predpisi in ustrezno čebelarsko zakonodajo;
 • skupna praktična priprava na posamezna čebelarska opravila v skladu z uveljavljeno doktrino;
 • spoznavanje z nujnostjo fleksibilnega odzivanja na razvoj čebelje družine glede na nepredvidljivo dogajanje v naravi;
 • prikaz pridobivanja različnih čebeljih pridelkov, od točenja medu in smukanja cvetnega prahu do spoznavanja propolisa, voščin in matičnega mlečka;
 • spoznavanje različnih lastnosti posameznih mikrolokacij v mestu in nasploh;
 • priprava panjev in satnikov za uporabo ter praktično seznanjanje s specifikami čebelarjenja v različnih izvedbah AŽ panjev (7S, 9S, 10S, 11S, 11+3S) in v nakladnih panjih (5S, 7S, 10S);
 • individualna obravnava z vključenim svetovanjem; skupni obseg predavanj in inštrukcij znaša predvidoma 40 ur;
 • insajderske informacije o ekonomsko najugodnejših rešitvah in pristopih k čebelarjenju glede na osebne interese;
 • dodatna možnost: mentorski nadzor nad razvijanjem lastne čebelje družine, ki bo v prihodnji sezoni vaša gospodarska družina.

 

Cena tečaja: 2 x 390 EUR (za člane društva Urbani čebelar 5% popust)

 

Gorazd Trušnovec

 

(Čeprav se v pozivu uporablja moška oblika, je izobraževanje odprto za oba spola in predvidoma polnoletne osebe. Vsaj ena učna lokacija je dostopna tudi za osebe z invalidnostjo. Kratko motivacijsko pismo z osebnimi kontaktnimi podatki pošljite na mail: info@najemipanj.si. O nadaljnjih korakih vas bomo obveščali sproti, ko bomo uskladili termine; tečaj se običajno začenja v marcu.)

 

Nosilec zasebnega začetniškega čebelarskega tečaja je Medtem, zavod za kulturo in naturo v sodelovanju z društvom Urbani čebelar.