Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, SI-1000 Ljubljana, +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

DRUŽBENA ODGOVORNOST

 • Sonaravni, ekološki pristop k čebelarjenju
 • Povečanje mestne samopreskrbe s hrano
 • Popoln nadzor nad pridelavo medu
 • Lokalna izboljšava oprašenosti in biotske pestrosti
 • Osveščenost o biodinamični pridelavi živil
 • Celoleten stik z naravo v urbanem okolju
 • Izmenjava in kroženje znanja, spoznavanje procesov
 • Odklop od vsakdanjih problemov, zmanjšanje stresa
 • Pozitivna energija, izboljšanje kakovosti življenja
 • Uglaševanje družinske dinamike, povečanje družbene harmonije
 • “Ustvarjanje možnosti za razmišljanje o družbi, ki bi temeljila na bolj uravnoteženem sobivanju človeka z obdajajočim ga ekosistemom”

 

"Čebele se od drugih žuželk ločijo po tem, da je v njih nekaj božanskega." - Aristoteles

“Čebele se od drugih žuželk ločijo po tem, da je v njih nekaj božanskega.” – Aristotel