Več informacij: Gorazd Trušnovec, Podmilščakova 44, SI-1000 Ljubljana, +386 (0)31-253-929

info@najemipanj.si

REFERENCE

B & B Hotel Ljubljana Park

Družina panjev prvega “zelenega hotela” v Ljubljani; foto: HP/Instagram

 

Banka SKB

Terasa SKB banke v centru LJ; foto: Luka Dakskobler, 2018

 

Računsko sodišče RS

#honeymoon; foto: Tjaša Gnezda, 2017

 

Petrol

“Energija za življenje”; foto: Gorazd Trušnovec, 2018

 

Center kulture Španski borci

Borke v Mostah; foto: Luka Cjuha/Dnevnik, 2016

 

Osnovna šola Šentvid

Obisk otrok iz poletnega varstva; foto Gorazd Trušnovec, 2020

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Terasa Urbanističnega inštituta, Trnovo

Jutro v Trnovskem pristanu; foto: Gorazd Trušnovec, 2016

 

Gregor R., Rožna dolina (Ljubljana)

Nuša R., Črnuče (Ljubljana)

Nataša V., Rudnik (Ljubljana)

 

ter drugi posamezniki, družine in podjetja …

 

Rezultat analize medu, ki po pričakovanjih dokazuje brezhobnost

Rezultat analize medu (feb. 2016), ki po pričakovanjih dokazuje njegovo brezhibnost

 

Držim se smernic dobre prakse in uporabljam principe ekološkega, sonaravnega čebelarjenja. Skrbim za živilsko kontrolo in sledljivost v skladu s predpisi, stalno se izobražujem in v delo vgrajujem nova strokovna spoznanja. Svoj med redno pošiljam na analize in ocenjevanja, rezultati pa so vedno na vpogled strankam.

 

Priznanje za med z ustreznimi analizami